Kiểm tra dung lượng 4G Mobifone là cú pháp không thể thiếu khi sử dụng 4G Mobifone. Việc kiểm tra dung lượng thường xuyên sẽ giúp bạn có thể chủ động nắm bắt chi tiết tài khoản data của mình để có kế hoạch sử dụng hợp lý và tiết kiệm hơn.
>>> Bạn đã biết: Đăng ký 3G Mobifone giá tiết kiệm hơn 20 lần hay cách đăng ký 4G Mobifone tốc độ lướt mượt hơn 4 lần 
Kiểm tra dung lượng 4G Mobifone

2 Cách kiểm tra dung lượng 4G Mobifone bằng tin nhắn

Cách 1: Bạn soạn KT ALL gửi 999.
Với cú pháp này, bạn có thể kiểm tra tất cả các ưu đãi còn lại của thuê bao mình. Trong đó có cả số dung lượng 4G Mobifone còn lại.
Cú pháp kiểm tra dung lượng 4G Mobifone này áp dụng cho tất cả các gói cước 4G Mobifone.

>>> Xem ngay cách mua thêm dung lượng 4G Mobifone nếu bạn đã dùng hết dung lượng.

Cách 2: Chỉ kiểm tra dung lượng 4G Mobifone còn lại của gói cước mình đang sử dụng:

  • Đối với gói 4G Mobifone cơ bản: Soạn KT DATA gửi 999.
  • Đối với gói Data Plus và IP4G: Soạn KT Tên-gói gửi 999.
Với cách này, bạn cần phải biết tên gói cước 4G Mobifone mình đang sử dụng và biết được gói cước mình đang dùng thuộc nhóm nào.
Trong trường hợp bạn không nhớ mình đang dùng gói cước gì, hãy kiểm tra với cú pháp: KT gửi 994. Sau đó, kiểm tra gói cước mình dùng thuộc nhóm nào bằng các xem bảng tổng hợp các gói cước 4G Mobifone.

>>> Xem ngay tổng hợp các gói cước 4G Mobifone đang triển khai hiện nay.

Lưu ý:

  • Tin nhắn gửi đến 994: Miễn phí.
  • Tin nhắn gửi đến 999: 200đ/sms. 

Cú pháp kiểm tra dung lượng 4G Mobifone cho từng gói

Để không nhầm lẫn trong quá trình kiểm tra bạn có thể tham khảo cú pháp kiểm tra chi tiết của từng gói tại các thông tin sau:

Kiểm tra dung lượng các gói 4G Mobifone cơ bản


Tên gói
Cú pháp kiểm tra dung lượng data
HD70
Soạn KT DATA gửi 999
HD90
HD120
HD200
Kiểm tra dung lượng 3G Mobi

Kiểm tra dung lượng các gói cước 4G Data Plus ưu đãi data + thoại

Tên gói
Cú pháp kiểm tra dung lượng còn lại
HDP70
KT HDP70 gửi 999
HDP100
KT HDP100 gửi 999
HDP120
KT HDP120 gửi 999
HDP200
KT HDP200 gửi 999
HDP300
KT HDP300 gửi 999
HDP600
KT HDP600 gửi 999


Kiểm tra dung lượng các gói IP4G Mobifone

Tên gói
Cú pháp đăng ký
HDY
KT HDY gửi 999
HDFIM30
KT HDFIM30 gửi 999

Chúc bạn kiểm tra dung lượng 4G Mobi thành công và tiếp tục dùng thật thoải mái với gói cước của mình.